Bovenste extremiteit

We zijn bij Manus+ specifiek toegelegd op kinesitherapie van het bovenste lidmaat, dit ligt geheel in lijn met onze interesse voor de hand. De kennis en ervaring die we uit verschillende opleidingen hebben vergaard worden steevast in onze behandelingen geïntegreerd. Zodoende zal de therapie steeds afgestemd zijn volgens de laatste nieuwe wetenschappelijke inzichten.