Oefentherapie

Het is van essentieel belang om de doorgaans passieve manuele behandeltechnieken aan te vullen met actieve oefentherapie. Veel lichamelijke klachten ontstaan immers door een verkeerd houdings- en bewegingspatroon. Door actief te oefenen op de juiste manier zullen je houding en bewegingen verbeterd worden waardoor je klachten afnemen. Het uitvoeren van de juiste oefeningen op regelmatige basis zorgt aldus voor een positieve invloed op de pijncontrole. 

Oefentherapie kan een mobiliserend, stabiliserend of spierversterkend doel voor ogen hebben. Aan de hand van oefenformulieren worden de juiste instructies gegeven zodat de oefeningen, zonder apparaten, ook thuis kunnen worden verder gezet.